Psykoterapi

De fleste af os kan genkende dét at have uhensigtsmæssige handlemønstre og vaner, vi egentlig helst ville være foruden. Nogle gange er vi godt klar over dem, men bliver alligevel kidnappet af dem, inden vi ved et ord af det. Andre er vi ikke bevidste omkring, og dem bliver vi ligeledes fanget af.

Gestaltterapi er en dialogisk metode med fokus på dig; sammen udforsker og undersøger vi, hvad der ligger til grund for udfordringerne og mønstrene. Nærvær, kontakt, empati og nysgerrighed er nogle af kerneelementerne. Derefter bearbejder vi det, således at det fylder mindre i dit nuværende liv. Ved at blive lidt mere fri fra dine begrænsende mønstre, og samtidig blive bevidst dine ressourcer, vil du kunne øge din handlekraft, få mere energi og livsglæde.

Det er dette som er personlig vækst, vækst som bygger på bearbejdelse af de erfaringer, udfordringer og knubs som har gjort os til dem, vi er i dag. Vi kan hver især bruge vores knubs i livet til at vokse som menneske, blive stærkere og finde mere energi og glæde.

Far og barn langs togskinner

”Hvis vi gør som vi plejer, ender vi op der vi plejer” - Kinesisk ordsprog

Personlig_udvikling_tre

Gestaltmetoden tager udgangspunkt i nuet og de udfordringer man måtte have nu og her. Det kan være handlemønstre eller vaner, som ikke længere giver mening og derfor er uhensigtsmæssige. Nogle mønstre kan give større udfordringer og lede til sygdom, andre er mere irriterende og reducerer ens livsglæde og handlekraft.

Gestaltterapi er baseret på det relationelle møde mellem mennesker; i parsamtaler er det mødet mellem jer og i individuelle samtaler er det mødet mellem dig og mig. Den er helheds- og oplevelsesbaseret med fokus på hvad der sker i nuet. I høj grad handler det om at blive opmærksom på hvad der sker, hvad vi ubevidst gør og hvilke begrænsninger vi ubevidst pålægger os selv. Når vi først bliver opmærksom på dette, kan vi vælge at gøre noget med det, vælge at bearbejde gamle mønstre, for derefter at begynde at gøre noget andet.

Ofte spejler de udfordringer, vi oplever i vores møde med verden, de udfordringer og konflikter vi har indeni os selv, bevidste såvel som ubevidste. Ved at vove at gå på opdagelse i os selv, blive bevidst om vores handle- og reaktionsmønstre, og vove at tillade os at se på hvordan de er opstået, kan disse mønstre komme til at fylde mindre. De sår, som måtte ligge der, kan begynde at hele, og i stedet for at mønstrene kidnapper os i givne situationer, får vi mulighed for at tage ejerskab over vores eget liv.

If you don't deal with your patterns, your patterns will deal with you.