Parterapi

En parsamtale er et møde mellem dig og din partner, der gør en forskel.  Og det kan være starten på noget nyt i jeres parforhold. Rigtig mange mennesker går rundt med et stille håb om at få det bedre i sit parforhold, men er bange for at bringe det op. Det er i sig selv et udtryk for, at der er både muligheder og behov for at få et bedre parforhold.

Parterapi kan være for jer der har:

  • mange konflikter, eller - og i mindst lige så høj grad;
  • for få konfrontationer. Hvor det hele er mere eller mindre rutine og gråt.

Hvis gnisten er ved at slukke, så er det nu I skal tage fat hvis I ønsker at få det bedre sammen.

I parterapien er fokus på jeres parforhold; på relationen imellem jer. Det primære fokus vil være på hvordan det, der sker imellem jer, påvirker jeres relation. Måske trækker du dig, måske går du meget hurtigt i forsvar, måske bliver du vred. Eller måske kommer du til at føle dig forkert.

I vil få øje på jeres samspil, hvordan I er sammen, og hvordan I, som oftest ubevidst, kommer til at trigge hinanden på en uhensigtsmæssig måde. Med en større bevidsthed og ikke mindst fælles forståelse, vil I træne jeres opmærksomhed og handlingsmuligheder til at stoppe op og komme tilbage på en måde så ingen af jer føler jer forkerte.

Det sker noget når I får øje på hvad der egentlig er i spil og at I får oplevelsen af at I faktisk godt kan og må støtte hinanden. Jeres parforhold bliver "pludselig" meget mere livfuldt.

Et andet aspekt af parsamtaler, er at få støtte til at få sagt det usagte. Til at blive og føle jer hørt. Ved hjælp af dialog og refleksioner, undersøger vi nye måder I kan være og tale sammen på.

Parsamtaler kan også være for jer som ønsker at gå fra hinanden på en bedre måde, hvad enten I har børn sammen eller ej. Det er ikke noget forkert i at skilles, og hvorfor ikke få opmærksomhed på den læring som ligger der for jer hver især. Og hvis I har børn, vil det være en stor gave I på den måde også giver dem.

Her på siden kan du læse mere om nogle af mine tanker og refleksioner om parterapi. Du kan også tage kontakt, og så finder vi ud af om dette kan være noget for jer.

Parterapi eller individuel terapi?

Det kraftfulde med parterapi er at I begge to er tilstede og at de mønstre og den adfærd som I hver især bringer med ind i jeres relation, og som spænder ben for jer, helt automatisk kommer til overfladen. Ved at blive opmærksomme på disse; på det I hver især bringer i spil, samtidig som både du og din partner får en forståelse for dette, om hvad det egentlig handler om, så kan I sammen støtte hinanden i at bearbejde jeres egne mønstre. På den måde vil mønstrene komme til at fylde mindre, og I vil få en mere ærlig relation.

Parterapi handler om at hele og vokse i parforholdet. At lære at danse sammen på en (endnu) bedre måde, med en viden og kærlig opmærksomhed på umødte behov fra ens barndom.

Dialogen, som i den autentiske dialog – ikke diskussionen – er omdrejningspunktet i samtalerne. At føle sig hørt er langt fra det samme som at blive hørt. Du kan måske genkende dig i at sige ”Du hører slet ikke efter hvad det er jeg siger”, for blot at blive mødt med et ”Jo, du sagde: X, Y og Z…!”. Det var da som pokkers, det viser sig jo at de havde hørt os. Så det er tydeligvis ikke nok at blive hørt, og det er der en meget god grund til. Og nøglen hertil ligger netop i dialogen, den rigtige dialog, der hvor man ikke bare bliver hørt, men hvor man også føler sig hørt. Og så sker der noget med kontakten i relationen – ”helt af sig selv”.

Personligt er jeg overbevist om, at parforholdet er det forhold i livet som kan give os absolut mest heling af gamle mønstre og sår, bevidste og i særdeleshed ubevidste. Noget kunne tyde på, at vi ubevidst tiltrækkes af mennesker, som besidder de egenskaber og karaktertræk, vi selv har undertrykt. Igen er jeg overbevist om, at ingen af os undertrykker disse med vilje – der er altid en god grund til at vi dengang valgte at undertrykke dem. Og samtidig så længes vi – i hvert fald på det ubevidste plan – efter at heles, at få støtte og omsorg til at turde at finde frem disse egenskaber igen og på den måde blive mere hele og mere autentiske. Her er jeg meget enig med de to danske psykoterapeuter Jytte Vikkelsøe og Jette Simon.

Nogle mener at vi tiltrækkes af – og forelsker os i - en som indeholder både det vi har brug for, for at heles, men så sandelig og heldigvis også det som skal til for at kradse lidt i vores gamle sår. Således bliver vi opmærksomme på dem, og dermed kan vælge at gøre noget ved dem. Og det er denne ubevidste kradsning som godt kan få os til at ’vokse fra hinanden’ hvis vi ikke bliver bevidste og opmærksomme på dette.

Samtidig som parsamtaler måske er den største kilde til personlig udvikling og personlig vækst, er det nok også det som kræver allermest mod, nysgerrighed og ikke mindst ydmyghed. Ligeså kraftfuldt det er at gå ind i sammen med ens nærmeste relation, lige så sårbart kan det være.

Det er den ramme jeg hjælper jer med at skabe; jeg holder rummet og støtter jer I at turde at være nysgerrige og vove at få udtrykt de ting som skal siges. Og hjælper jer med at:

  • Stoppe op når jeres mønstre løber af med jer
  • Se hvad som sker i mellem jer, hvad jeres hver især andel er
  • Støtter jer i at tage jeres egen andel hjem, at I tager ansvar for jeres andel

Paradokset er, at når det sker, falder der ro på - og jeres relation bliver mere livfuld…

Parterapi er noget af det mest værdifulde vi kan give os selv. For man skal gøre det for sin egen skyld! Det kommer også helt automatisk både forholdet samt den anden til gode, men hvis vi ’gør det for den anden’, så risikerer vi at cementere vores mønstres uhensigtsmæssige samspil. I værste fald ender I op et endnu dårligere sted, hvor I, ubevidst, kommer til at nære skyld og forkerthedsfølelse. Og hvis din partner tager det på samme måde; at gå ind i det for sin egen skyld, så udvikler I både jeres relation, samtidig som I hver især udvikler jer – sammen. Og det er noget af det smukkeste vi kan gøre.

Vi skal turde at gøre det for vores egen skyld! På den måde kan vi komme nærmere det at være os selv, sammen.

Tag kontakt og så tager vi en uforpligtende snak om hvordan det kan give mening for dig og jer. Eller book en første samtale, også tager vi den sammen derfra, alle tre.